Nowości

Certyfikacja brykietów drzewnych? W jakim celu?

System certyfikacji obejmuje nie tylko pelety, ale również brykiety drzewne. Więcej >>

Koncepcja zagospodarowania odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych dla miasta Katowice

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla zakończył kolejną pracę związaną z opracowaniem kompleksowej koncepcji energetycznego zagospodarowania odpadów dla celów energetycznych. Więcej >>

Szkolenie Labiomen – zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w corocznym szkoleniu, organizowanym w ramach działalności Ogólnokrajowej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych LABIOMEN. Więcej >>

Podatność przemiałowa a biomasa

Wskaźnik podatności przemiałowej (ang. Hardgrove Grindability Index, HGI) jest istotnym parametrem paliwa z technicznego punktu widzenia jego wykorzystania w istniejących kotłach pyłowych, jak i współspalania biomasy z węglem kamiennym. Więcej >>