Kontakt do dyrektorów Centrum:Teresa Topolnicka dr inż. Teresa Topolnicka – Dyrektor Centrum Badań Laboratoryjnych
tel. 32/621 62 00, e-mail: ttopolnicka@ichpw.pl
 .
Bartosz Mertas dr inż. Bartosz Mertas – Z-ca Dyrektora Centrum Badań Laboratoryjnych
tel. 32/621 62 44, e-mail: bmertas@ichpw.pl