Kontakt do dyrektorów Centrum:Sławomir Stelmach dr hab. inż. Sławomir Stelmach – Dyrektor Centrum Badań Technologicznych
tel. 32/621 63 00, e-mail: sstelmach@ichpw.pl
 
Lucyna Więcław-Solny dr inż. Lucyna Więcław-Solny – Z-ca Dyrektora Centrum Badań Technologicznych
tel. 32/621 64 25, e-mail: lwieclaw@ichpw.pl