logo_iinowatreat 

schemat 1

 

SubstancjaSmołaCyjanki*SiarczkiFenoleAzot amonowyChemiczne zapotrzebowanie na tlen
Jednostki(suma 6 WWA) [mg/dm3][mg/dm3][mg/dm3][mg/dm3][mg/dm3][mgO2/dm3]
dopuszczalna wartość wg konkluzji BAT***∑6 WWA: <0,05(CN-) <0,1<0,1<0,5azot ogólny: <50ChZT<220
1 - ścieki surowe0,4262,9-5,7 (4,3)0,6-34,2 (17,4)684-792 (738)43-140 (92)4101-5450 (4620)
2 - ścieki po utlenianiu0,0810,05-0,24 (0,15)<0,057-13 (10)24-105 (65)344-375 (360)
3 - ścieki po nitryfikacji0,0350,05-0,16 (0,11)<0,054-6 (5)15-60 (38)288-363 (334)

w nawiasach zamieszczono wartości średnie
* łatwo uwalniające się
***dotyczy odprowadzania oczyszczonych ścieków koksowniczych do wód powierzchniowych i do ziemi

eu_plmnisw_pl

Baza danych jest częścią projektu finansowanego z Funduszu Badawczego Węgla i Stali w ramach umowy w sprawie dotacji nr 710078
Baza danych jest częścią projektu finansowanego ze środków na naukę na lata 2016-2019 przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego