logo_iinowatreat 

schemat 2

 

 

 

SubstancjaSmołaCyjanki*SiarczkiFenoleAzot amonowyChemiczne zapotrzebowanie na tlen
Jednostki(suma 6 WWA) [mg/dm3][mg/dm3][mg/dm3][mg/dm3][mg/dm3][mgO2/dm3]
dopuszczalna wartość wg konkluzji BAT***∑6 WWA: <0,05(CN-) <0,1<0,1<0,5azot ogólny: <50ChZT<220
1 - ścieki surowe0,17-3,38 (0,805)0,4-25 (14)<0,05642-982 (772)25-70 (37)2740-4746 (3407)
2 - ścieki po węźle chemicznym0,09-0,07 (0,027)0,5-11 (7)<0,05404-534 (469)15-56 (32)1750-2436 (2199)
3 - ścieki po węźle biologicznym0-0,022 (0,014)0,05-1,5 (0,5)<0,053-82 (20)12-72 (58)233-513 (398)
4 - wody do węzła mokrego gaszenia koksu0-0,022 (0,014)0,05-1,5 (0,5)<0,053-82 (20)12-72 (58)233-513 (398)

w nawiasach zamieszczono wartości średnie
* łatwo uwalniające się
***dotyczy odprowadzania oczyszczonych ścieków koksowniczych do wód powierzchniowych i do ziemi

eu_plmnisw_pl

Baza danych jest częścią projektu finansowanego z Funduszu Badawczego Węgla i Stali w ramach umowy w sprawie dotacji nr 710078
Baza danych jest częścią projektu finansowanego ze środków na naukę na lata 2016-2019 przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego