logo_iinowatreat 

schemat 3

 

 

 

SubstancjaSmołaCyjanki*SiarczkiFenoleAzot amonowyChemiczne zapotrzebowanie na tlen
Jednostki(suma 6 WWA) [mg/dm3][mg/dm3][mg/dm3][mg/dm3][mg/dm3][mgO2/dm3]
dopuszczalna wartość wg konkluzji BAT***∑6 WWA: <0,05(CN-) <0,1<0,1<0,5azot ogólny: <50ChZT<220
1 - ścieki surowe0,28130,4-2,4 (1,4)632-1500 (1066)50-1900 (975)6185-7650 (6917)
2 - ścieki uśrednione0,070,05-2,8 (1,4)0,05-1,2 (0,6)26544-1300 (630)2134-2810 (2472)
3 - ścieki oczyszczone0,044-0,298 (0,171)0,05-0,65 (0,35)<0,051538-1220 (478)572-2029 (1290)
4 - wody do węzła mokrego gaszenia koksu0-0,046 (0,023)0,05-0,5 (0,28)<0,0511-12,5 (11,7)36-1140 (478)378-1621 (1117)

w nawiasach zamieszczono wartości średnie
* łatwo uwalniające się
***dotyczy odprowadzania oczyszczonych ścieków koksowniczych do wód powierzchniowych i do ziemi

eu_plmnisw_pl

Baza danych jest częścią projektu finansowanego z Funduszu Badawczego Węgla i Stali w ramach umowy w sprawie dotacji nr 710078
Baza danych jest częścią projektu finansowanego ze środków na naukę na lata 2016-2019 przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego