logo_iinowatreat 

schemat 4

 

SubstancjaSmołaCyjanki*SiarczkiFenoleAzot amonowyChemiczne zapotrzebowanie na tlen
Jednostki(suma 6 WWA) [mg/dm3][mg/dm3][mg/dm3][mg/dm3][mg/dm3][mgO2/dm3]
dopuszczalna wartość wg konkluzji BAT***∑6 WWA: <0,05(CN-) <0,1<0,1<0,5azot ogólny: <50ChZT<220
1 - ścieki surowe0,021-0,051 (0,024)0,3-15,8 (7,6)<0,05674-700 (686)60-125 (87)3057-4384 (3858)
2 - ścieki po węźle chemicznym0-0,023 (0,012)0,3-2,4 (1,6)<0,05610-632 (621)60-125 (87)3048-3622 (3335)
3 - ścieki po uśrednieniu<0,010,19-27 (1,47)<0,05179
4 - ścieki po węźle biologicznym<0,010,05-0,5 (0,28)<0,051,1-6 (3,6)<0,5220-428 (323)
5 - ścieki po węźle doczyszczania<0,010,05-0,6 (0,3)<0,050,5-4 (2,2)<0,5201-335 (252)

w nawiasach zamieszczono wartości średnie
* łatwo uwalniające się
***dotyczy odprowadzania oczyszczonych ścieków koksowniczych do wód powierzchniowych i do ziemi

eu_plmnisw_pl

Baza danych jest częścią projektu finansowanego z Funduszu Badawczego Węgla i Stali w ramach umowy w sprawie dotacji nr 710078
Baza danych jest częścią projektu finansowanego ze środków na naukę na lata 2016-2019 przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego