logo_iinowatreat 

Zobacz zestawienie wszystkich wyników pomiarów.

 

 

Schemat 1SubstancjaSmołaCyjanki*SiarczkiFenoleAzot amonowyChemiczne zapotrzebowanie na tlen
Jednostki(suma 6 WWA) [mg/dm3][mg/dm3][mg/dm3][mg/dm3][mg/dm3][mgO2/dm3]
dopuszczalna wartość wg konkluzji BAT***∑6 WWA: <0,05(CN-) <0,1<0,1<0,5azot ogólny: <50ChZT<220
1 - ścieki surowe0,4262,9-5,7 (4,3)0,6-34,2 (17,4)684-792 (738)43-140 (92)4101-5450 (4620)
2 - ścieki po utlenianiu0,0810,05-0,24 (0,15)<0,057-13 (10)24-105 (65)344-375 (360)
3 - ścieki po nitryfikacji0,0350,05-0,16 (0,11)<0,054-6 (5)15-60 (38)288-363 (334)

Schemat 2SubstancjaSmołaCyjanki*SiarczkiFenoleAzot amonowyChemiczne zapotrzebowanie na tlen
Jednostki(suma 6 WWA) [mg/dm3][mg/dm3][mg/dm3][mg/dm3][mg/dm3][mgO2/dm3]
dopuszczalna wartość wg konkluzji BAT***∑6 WWA: <0,05(CN-) <0,1<0,1<0,5azot ogólny: <50ChZT<220
1 - ścieki surowe0,17-3,38 (0,805)0,4-25 (14)<0,05642-982 (772)25-70 (37)2740-4746 (3407)
2 - ścieki po węźle chemicznym0,09-0,07 (0,027)0,5-11 (7)<0,05404-534 (469)15-56 (32)1750-2436 (2199)
3 - ścieki po węźle biologicznym0-0,022 (0,014)0,05-1,5 (0,5)<0,053-82 (20)12-72 (58)233-513 (398)
4 - wody do węzła mokrego gaszenia koksu0-0,022 (0,014)0,05-1,5 (0,5)<0,053-82 (20)12-72 (58)233-513 (398)

Schemat 3SubstancjaSmołaCyjanki*SiarczkiFenoleAzot amonowyChemiczne zapotrzebowanie na tlen
Jednostki(suma 6 WWA) [mg/dm3][mg/dm3][mg/dm3][mg/dm3][mg/dm3][mgO2/dm3]
dopuszczalna wartość wg konkluzji BAT***∑6 WWA: <0,05(CN-) <0,1<0,1<0,5azot ogólny: <50ChZT<220
1 - ścieki surowe0,28130,4-2,4 (1,4)632-1500 (1066)50-1900 (975)6185-7650 (6917)
2 - ścieki uśrednione0,070,05-2,8 (1,4)0,05-1,2 (0,6)26544-1300 (630)2134-2810 (2472)
3 - ścieki oczyszczone0,044-0,298 (0,171)0,05-0,65 (0,35)<0,051538-1220 (478)572-2029 (1290)
4 - wody do węzła mokrego gaszenia koksu0-0,046 (0,023)0,05-0,5 (0,28)<0,0511-12,5 (11,7)36-1140 (478)378-1621 (1117)

Schemat 4SubstancjaSmołaCyjanki*SiarczkiFenoleAzot amonowyChemiczne zapotrzebowanie na tlen
Jednostki(suma 6 WWA) [mg/dm3][mg/dm3][mg/dm3][mg/dm3][mg/dm3][mgO2/dm3]
dopuszczalna wartość wg konkluzji BAT***∑6 WWA: <0,05(CN-) <0,1<0,1<0,5azot ogólny: <50ChZT<220
1 - ścieki surowe0,021-0,051 (0,024)0,3-15,8 (7,6)<0,05674-700 (686)60-125 (87)3057-4384 (3858)
2 - ścieki po węźle chemicznym0-0,023 (0,012)0,3-2,4 (1,6)<0,05610-632 (621)60-125 (87)3048-3622 (3335)
3 - ścieki po uśrednieniu<0,010,19-27 (1,47)<0,05179
4 - ścieki po węźle biologicznym<0,010,05-0,5 (0,28)<0,051,1-6 (3,6)<0,5220-428 (323)
5 - ścieki po węźle doczyszczania<0,010,05-0,6 (0,3)<0,050,5-4 (2,2)<0,5201-335 (252)

Schemat 5SubstancjaSmołaCyjanki*SiarczkiFenoleAzot amonowyChemiczne zapotrzebowanie na tlen
Jednostki(suma 6 WWA) [mg/dm3][mg/dm3][mg/dm3][mg/dm3][mg/dm3][mgO2/dm3]
dopuszczalna wartość wg konkluzji BAT***∑6 WWA: <0,05(CN-) <0,1<0,1<0,5azot ogólny: <50ChZT<220
1 - ścieki surowe0,216,76,68841065149
2 - ścieki po węźle chemicznym0,16510,61,28591225143
3 - ścieki po węźle biologicznym0,163<0,05<0,05492219
4 - wody do węzła mokrego gaszenia koksu0,009<0,05<0,05254142

w nawiasach zamieszczono wartości średnie
* łatwo uwalniające się
***dotyczy odprowadzania oczyszczonych ścieków koksowniczych do wód powierzchniowych i do ziemi

 

eu_plmnisw_pl

Baza danych jest częścią projektu finansowanego z Funduszu Badawczego Węgla i Stali w ramach umowy w sprawie dotacji nr 710078
Baza danych jest częścią projektu finansowanego ze środków na naukę na lata 2016-2019 przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego