Szanowni Państwo,

zmiany w otoczeniu naukowym i biznesowym Instytutu stają się coraz bardziej dynamiczne oraz stawiają nowe wyzwania Instytutowi działającemu na trudnym, konkurencyjnym rynku, niejako wymuszając tworzenie strategii, które pozwolą dostosować procesy operacyjne naszej organizacji do aktualnych wymagań społeczno-gospodarczych.

Mając to na uwadze, oraz fakt że zmiany organizacyjne w Instytucie są warunkiem jego rozwoju, w oparciu o zapisy ustawy o instytutach badawczych, 1 lutego 2021 został wprowadzony w życie nowy Regulamin Organizacyjny Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Nowy Regulamin Organizacyjny posiada pozytywną opinię Rady Naukowej oraz Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

W ramach nowej organizacji dotychczasowa struktura w zakresie komórek podstawowych zmieniła się zgodnie z prezentowanym schematem.

Nowa struktura organizacyjna Instytutu składa się z pięciu komórek podstawowych prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

Obszary działalności podstawowych komórek organizacyjnych przedstawiają się następująco:

Jednocześnie informujemy, że trwają prace związane z przebudową strony internetowej Instytutu. Efekty zobaczą państwo wkrótce.